درباره ما

درباره ما

شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک از ادغام گروه نصب و راه اندازی ماشین سازی اراک و شرکت نصب گستر یکی از شرکتهای تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تشکیل گردیده و تحت عنوان شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک مورخه ۱۳۸۳/۷/۱ ثبت و مستقل گردیده است.

این شرکت در قالب گروه نصب و راه اندازی شرکت ماشین سازی اراک طی سالیان متمادی اجرای پروژه های عظیم صنعتی و عمرانی را داخل و خارج از کشور برعهده داشته است که در  این  مجموعه به برخی از این پروژه ها اشاره شده است.