شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک

شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک

پرچم ایران

سایت در حال تغییر و بروزرسانی است

طی روزهای آینده مجددا مراجعه نمایید

ارتباط با شرکت

آدرس
اراک، شهر صنعتی، منطقه ۲، خیابان پامچال
کدپستی: ۳۸۱۹۹-۱-۷۶۳۵
تلفن
۳۳۱۲۳۰۲۱-۹ (۰۸۶)
فکس
۳۳۱۳۲۲۱۶ (۰۸۶)

منوی اصلی