دسته بندی پروژه: ساخت و نصب تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی

مخازن کروی و ذخیره و تجهیزات پالایشگاه بندرعباس

مخازن کروی و ذخیره و تجهیزات پالایشگاه بندرعباس

مخازن کروی و ذخیره و تجهیزات پالایشگاه بندرعباس

مخازن ذخیره  بندر صادراتی ماهشهر

مخازن ذخیره بندر صادراتی ماهشهر

انجام عملیات ساخت و نصب ۱۲ دستگاه مخزن ذخیره به ظرفیت هرکدام ۲۵۰۰۰۰ بشکه

مخازن کروی شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس

مخازن کروی شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس

نصب دو دستگاه مخزن کروی به ظرفیت هرکدام ۱۹۷۳ مترمکعب و ۷ دستگاه مخزن کروی به ظرفیت هرکدام ۳۲۸۳ متر مکعب و ۴ دستگاه مخزن کروی به ظرفیت ۵۳۵۰ متر مکعب به وزن کلی ۶۲۱۰ تن واقع در بندر عباس.

مخازن ذخیره سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

مخازن ذخیره سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

تامین مواد، ساخت و نصب سه دستگاه مخزن ذخیره سوخت ۳۰۰۰۰ متر مکعبی به انضمام عملیات سیویل، برق و ابزار دقیق به وزن تقریبی ۵۷۳۰ تن.

مخازن کروی فاز ۳ پالایشگاه آبادن

مخازن کروی فاز ۳ پالایشگاه آبادن

نصب ۴ دستگاه مخزن کروی با ظرفیت ۲۶۸۰ متر مکعب.  

مخازن ذخیره سوخت هوایی پالایشگاه آبادان

مخازن ذخیره سوخت هوایی پالایشگاه آبادان

نصب ۴ دستگاه مخزن ذخیره به وزن تقریبی ۳۹۶۰ تن.

مخازن کروی پتروشیمی هگمتانه

مخازن کروی پتروشیمی هگمتانه

نصب ۲ دستگاه مخزن کروی با ظرفیت ۱۹۰۰مترمکعب و ۴۸۰ تن.

مخازن ذخیره فاز ۸،۷،۶ پارس جنوبی

مخازن ذخیره فاز ۸،۷،۶ پارس جنوبی

نصب ۲۰ دستگاه مخزن ذخیره به وزن ۴۲۰۰ تن.