دودکش نیروگاه شهید رجایی

دودکش نیروگاه شهید رجایی

نصب دودکش عظیم نیروگاه شهید رجایی قزوین به ارتفاع ۲۲۰ متر ووزن ۵۳۰۰ تن جهت تخلیه دودناشی از احتراق چهار بویلر نیروگاهی که بلندترین دودکش در نوع خود در ایران می باشد.

یکی از افتخارات شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی  اراک بشمار می رود. استراکچر این دودکش ،متشکل از چهار ستون اصلی واز نوع سازه فضائی است که تعداد چهار سیلندر هر یک به قطر ۷۵/۵ متر در خود جای داده است.

نصب سکوی لوله نیروگاه شهید رجایی قزوین از نوع اسکلت فلزی سنگین با کلیه متعلقات مطابق با استاندارهای ASTM ,AWS ,ALSC به وزن تقریبی ۴۰۰۰ تن.