سد مخزنی کمال صالح

سد مخزنی کمال صالح

انجام عملیات تهیه مواد ، ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال داخل تونل تخلیه کننده تحتانی پروژه سد ذخیره ای کمال صالح سد کمال صالح در شازند,۷۴ کیلومتری جنوب غربی اراک در استان مرکزی بر روی رودخانه کمال صالح قرار دارد.