سد و نیروگاه آبی مسجد سلیمان (گدارلند)

سد و نیروگاه آبی مسجد سلیمان (گدارلند)

کارهای انجام شده توسط شرکت مهندسی و ساختمان  ماشین سازی اراک در این پروژه به شرح ذیل می باشد:

سازه سرریز

دریچه قطاعی

یکی از بلندترین دریچه های سد دردنیا می باشد و دارای ۵/۲۳ متر ارتفاع و ۵/۱۳ متر پهنا بوده و هرکدام از آنها ۲۷۰ تن وزن دارد.

به منظور باز وبسته کرد هر کدام از دریچه ها از دو عدد جک هیدرولیکی ۱۰۰تن با کورس ۱۸ متر وجهت تامین فشار هیدرولیک لازم از ۳ عدد پاوریونیت جداگانه استفاده می گردد.

کلیه عملیات لوله کشی وراه اندازی پاور یونیتها وجکهای هیدرولیک با نظارت شرکت نوئل آلمان صورت گرفته است.

دریچه های سرریز که جهت تخلیه آب دریاچه در موقع بارندگی و سیلاب نصب شده است جمعا به تعداد پنج عدد قادر بر تخلیه ۲۱۷۰۰متر مکعب آب در ثانیه می باشد.