سد و نیروگاه کارون ۳

سد و نیروگاه کارون ۳

سد و نیروگاه کارون ۳ در ۲۵ کیلومتری شهرستان ایذه -شهرکرد و بر روی رودخانه کارون احداث گردیده است. این سد از نوع بتنی دوقوسی و ماکزیمم ارتفاع سد ۲۰۵ متر باطول تاج ۳۸۸ متر وظرفیت کل سد در حدود دو میلیارد پانصد میلیون متر مکعب می باشد. شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک به عنوان یکی از پیمانکاران اصلی این پروژه مسئولیت ساخت و نصب دریچه های روزنه ای و نصب ژنراتورهای این سد را بر عهده داشته که ذیلاً توضیح داده شده است.

ساخت و نصب دریچه های روزنه ای و سازه های فلزی

شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک ساخت ونصب ۲ واحد دریچه روزنه ای که جهت تخلیه آب اضافی درمواقع سیلابی از آنها استفاده می شود را به عهده داشته که مجموعه دریچه های سرریز شامل قسمت های زیر می باشد:

دو دستگاه دریچه اضطراری به همراه سیستم های بالابری و کنترل هیدرولیکی مربوطه

دودستگاه دریچه شعاعی به همراه سیستم های بالابری و کنترل هیدرولیکی

دو دستگاه پوشش فلزی