سد کارون ۴

سد کارون ۴

شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک به عنوان یکی از پیمانکاران اصلی این پروژه مسئولیت انجام کارهای طراحی، ساخت و نصب بخش پوشش فلزی این سد را تناژ بیش از ۹۶۱۰ تن برعهده داشت. تونلهای آب بر نیروگاه دارای ۴ سری تونل به صورت پوشش فلزی و بتنی می باشد و طول پوشش فلزی درحدود ۸۵۰ متر می باشد و نوع تونل های آب به صورت مدفون می باشند قطر این پوشش فلزی از ۵ متر تا ۵/۶ متر می باشد که جهت عملیات پوشش فلزی از ۱۷۲ استرک استفاده شده است که وزن هریک از استرکها از ۲۰ تن تا ۲۷ تن متغیر می باشد. شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک با احداث کارگاه ساخت و نصب و تعبیه تجهیزاتی از قبیل دستگاه رول و جرثقیل سقفی درآن عملیات ساخت را به نحو مطلوبی به پایان رسانده است و عملیات نصب استرک ها با استفاده از تجهیزات و ابزار آلات خاصی که توسط این شرکت طراحی و ساخته شده است از  قبیل گاری مخصوص حمل استرک و تجهیزات دیگر عملیات نصب استرک ها در داخل تونل ها  انجام شده است .