مخازن ذخیره بندر صادراتی ماهشهر

مخازن ذخیره  بندر صادراتی ماهشهر

انجام عملیات ساخت و نصب ۱۲ دستگاه مخزن ذخیره به ظرفیت هرکدام ۲۵۰۰۰۰ بشکه و ۵ دستگاه مخزن ذخیره سقف شناور بنزین به ظرفیت هرکدام ۱۰۰.۰۰۰ بشکه و اجرای عملیات لوله کشی به ظرفیت ۳۰۰۰۰ دیااینچ به وزن کلی ۱۴۴۵۰ تن واقع در ماهشهر.