مخازن ذخیره سوخت هوایی پالایشگاه آبادان

مخازن ذخیره سوخت هوایی پالایشگاه آبادان

نصب ۴ دستگاه مخزن ذخیره به وزن تقریبی ۳۹۶۰ تن.