مخازن ذخیره منطقه عملیاتی پارس جنوبی

مخازن ذخیره منطقه عملیاتی پارس جنوبی

منطقه عملیاتی پارس جنوبی یکی از بزرگترین مناطق استحصال گاز در ایران می باشد که این شرکت فعالیتهای

گسترده ای را در این منطقه داشته است که به عنوان نمونه می توان به نصب ۲۵ دستگاه مخزن ذخیره در فاز دوم و سوم و ۳۲ دستگاه مخزن ذخیره در فاز چهارم و پنجم با ظرفیت های مختلف را اشاره کرد که توسط این شرکت به اتمام رسیده است، ضمنا ۳ دستگاه از مخازن فاز ۲ و۳ به صورت مخازن دوجداره با سقف شناور اجرا شده که ظرفیت هر کدام ۷۷۳۰۰ مترمکعب و قطر جدار داخلی ۷۶ متر و ارتفاع ۵/۱۸متر و قطر جدار خارجی ۸۱ متر می باشد.