مخازن طرح توسعه پالایشگاه آبادان

مخازن طرح توسعه پالایشگاه آبادان

عملیات اجرایی احداث فوندانسیون، تامین مواد، ساخت و نصب ۳ دستگاه مخزن ذخیره استوانه ای به ظرفیت هرکدام ۵۰۰.۰۰۰ بشکه به همراه پایپینگ، برق و ابزار دقیق به وزن تقریبی ۱۶۱۴ تن واقع در پالایشگاه آبادان.