مخازن پالایشگاه و پتروشیمی اصفهان

مخازن پالایشگاه و پتروشیمی اصفهان

نصب بزرگترین مخزن سقف شناور خاورمیانه به ظرفیت ۳۳/۱میلیون بشکه در مجاورت پالایشگاه اصفهان همچنین نصب ۶۵ دستگاه مخزن ذخیره و کروی به وزن تقریبی ۱۲۹۰۰ تن در پتروشیمی اصفهان از جمله فعالیت های این شرکت در مجتمع پالایشگاهی و پتروشیمی اصفهان می باشد. لازم به ذکر است، نصب مخازن کروی برای اولین بار در ایران در این پروژه توسط این شرکت تجربه شده است.