مخازن کروی فاز ۳ پالایشگاه آبادن

مخازن کروی فاز ۳ پالایشگاه آبادن

نصب ۴ دستگاه مخزن کروی با ظرفیت ۲۶۸۰ متر مکعب.