مخازن کروی و ذخیره و تجهیزات پالایشگاه بندرعباس

مخازن کروی و ذخیره و تجهیزات پالایشگاه بندرعباس

ساخت و نصب تجهیزات مکانیکی واحدهای مختلف پالایشگاه از جمله تجربیات بسیار موفق و ارزشمند این شرکت در اجرای پروژه های عظیم پالایشگاهی است. اجرای موفقیت آمیز این پروژه سبب گردید تا این شرکت یک پالایشگاه کامل را تجربه نماید.

برخی از تجهیزات نصب شده در پالایشگاه بندر عباس عبارتند از :

تجهیزات مکانیکی شامل مخازن، خطوط لوله، خنک کننده های هوائی و سازه های فولادی واحد T

واحد مشعل ها شامل خطوط لوله، مخازن تحت فشار، پمپ ها و سازه های فولادی واحد M و ساخت و نصب خطوط لوله ارتباطی واحدهای M وTبه وزن ۱۰۱۰۰تن.

تجهیزات تصفیه گازوئیل و تصفیه استرانسیوم سبک و نفتا به وزن ۲۱۰۰ تن

نصب ۵ دستگاه مخزن کروی با ظرفیتهای ۳۰۰۰ متر مکعبی و به وزن تقریبی ۳۱۰۰ تن و همچنین نصب ۳۵ دستگاه مخزن ذخیره به وزن تقریبی ۱۳۴۰۰تن