مخازن کروی و ذخیره پتروشیمی نوری (برزویه)

مخازن کروی و ذخیره پتروشیمی نوری (برزویه)

محدوده کار شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک در پتروشیمی نوری (برزویه) واقع در بندر عسلویه شامل: عملیات سیویل و سازه و ساختمان و همچنین نصب ۶ دستگاه مخزن کروی به ظرفیت ۹۰۰۰ مترمکعب در ظرفیت های مختلف و ۱۲ دستگاه مخزن ذخیره که ۴ دستگاه سقف ثابت و ۸ دستگاه سقف شناور می باشند به همراه پایپینگ، سیستم اطفای حریق، نصب تجهیزات مکانیکی شامل(پمپ، درام، مبدلهای حرارتی، کمپرسور و … ) عملیات برق و ابزار دقیق، عایق کاری و سایر عملیات دیگر جمعا به وزن تقریبی ۳۴۰۰۰ تن می باشد که از جمله تجربیات بسیار ارزنده این شرکت به شمار می رورد.