مخازن گروه ” الف” تاسیسات ذخیره سازی میعانات گازی پروژه EPC2

مخازن گروه ” الف” تاسیسات ذخیره سازی میعانات گازی پروژه EPC2

انجام عملیات احداث چهار دستگاه مخزن ذخیره استوانه های سقف شناور هر کدام به ظرفیت ۸۰.۰۰۰ مترمکعب و احداث یک دستگاه مخزن آب آتش نشانی به ظرفیت ۲۰.۰۰۰ متر مکعب و احداث یک دستگاه مخزن مرتفع آب شستشو به ظرفیت ۵۰ متر مکعب و همچنین احداث دو مخزن ذخیره سازی گازوئیل به ظرفیتهای ۲۶.۵ و ۵ متر مکعب به وزن کلی ۴۰۰۰ تن واقع در شهرستان عسلویه.