نصب اسکلت فلزی چند منظوره آشیانه هواپیمایی بوئینگ ۷۴۷ فرودگاه مهرآباد تهران

نصب اسکلت فلزی چند منظوره آشیانه هواپیمایی بوئینگ ۷۴۷ فرودگاه مهرآباد تهران

نصب اسکلت فلزی چندمنظوره آشیانه هواپیمایی بوئینگ ۷۴۷ فرودگاه مهرآباد تهران با ظرفیت ۴ فروند هواپیما به وزن کلی سازه در حدود ۱۰۱۴ تن، که از ویژگی های بارز این پروژه استقرار و نصب چهار خرپای سنگین هریک با وزن ۷۱۰ تن  و با دهانه ۱۵۶ متر به صورت یکجا در ارتفاع ۳۶ متری است.