پروژه نصب مخازن کروی شرکت پتروشیمی هیرسا پلیمر سهند

پروژه نصب مخازن کروی شرکت پتروشیمی هیرسا پلیمر سهند

پروژه نصب ۶ دستگاه مخزن کروی ذخیره سازی گاز مایع (پروپان و پروپیلن)
موضوع قرارداد :عملیات نصب، تست و راه اندازی ۶ دستگاه مخزن کروی شامل مونتاژ، جوشکاری، تست (NDT و هیدرواستاتیک) ، تنش زدایی، سندبلاست و رنگ آمیزی
مقدارکل : تقریبی ۲۲۰۰۰۰۰ کیلو گرم
لیسانس: پروپیلن :Rezel Catalysts پلی پروپیلن: Beijing Scienpark Chemical Engineering
زمان شروع پروژه : بهمن ماه ۱۴۰۲
مدت قرارداد : ۱۳ ماه
پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۴۰۴