پل بزرگ قوسی کارون ۴

پل بزرگ قوسی کارون ۴

پل بزرگ قوسی کارون ۴  دارای دهانه ۳۰۰متر است.طول کل پل ۳۷۸ متر می باشد. عرشه پل بصورت اورتوتروپیک با پهنای ۱۱.۸ متر که محل عبور دو خط سواره رو و یک خط نفر رودر هر طرف می باشد تشکیل شده.وزن پل ۳۸۷۵ تن و از ۱۲۱۲ قطعه ساخته شده است.

پل بر روی دریاچه کارون ۴ در استان چهارمحال بختیاری ایران قرار دارد.عرشه در ۲۴۵متری بالای بستر رودخانه و ۷۰ متر خط تراز نرمال آب سد قرار دارد.دسترسی به پل از میان دو تونل به طول ۵۵۰ متر و ۴۵۰ متر از دوطرف امکان پذیر است.

این پل طولانی ترین پل قوسی خاورمیانه و  ۴۹امین پل قوسی جهان می باشد. پل بزرگ قوسی کارون ۴ بر روی سد کارون ۴ در شهر لردگان از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد