پوشش فلزی آب راهه سد سردشت

پوشش فلزی آب راهه سد سردشت

انجام عملیات طراحی ، تهیه مواد ، ساخت , نصب و رنگ ,تست و راه اندازی پوشش فلزی داخل تونل آبراهه پروژه سد نیروگاهی سردشت در ۷ ناحیه واقع درسد و نیروگاه سردشت بر روی رودخانه کلاس در شمال غرب ایران در ۳۵ کیلومتری جنوب شرق شهر سردشت در استان آذربایجان غربی به وزن تقریبی ۲۵۰۰تن.