مخازن گروه » الف» تاسیسات ذخیره سازی میعانات گازی پروژه EPC2

مخازن گروه » الف» تاسیسات ذخیره سازی میعانات گازی پروژه EPC2

انجام عملیات احداث چهار دستگاه مخزن ذخیره استوانه های سقف شناور هر کدام به ظرفیت 80.000 مترمکعب و احداث یک دستگاه مخزن آب آتش نشانی به ظرفیت 20.000 متر مکعب و احداث یک دستگاه مخزن مرتفع آب شستشو به ظرفیت ۵۰ متر مکعب و همچنین احداث دو مخزن ذخیره سازی گازوئیل به ظرفیتهای ۲۶.۵ و ۵ متر مکعب به وزن کلی ۴۰۰۰ تن واقع در شهرستان عسلویه.