مخازن ذخیره و کروی شرکت پترو پالایش کنگان

مخازن ذخیره و کروی شرکت پترو پالایش کنگان

انجام عملیات طراحی، تامین مواد، ساخت و نصب 11 دستگاه مخزن ذخیره سقف ثابت با ظرفیتهای مختلف به وزن تقریبی ۱۶۲۷ تن و عملیات اجرایی نصب و جوشکاری و رادیوگرافی تا مرحله رنگ آمیزی دو دستگاه مخزن کروی با قطر 27/8 متر به وزن تقریبی ۱۳۵۰ تن واقع در بوشهر، منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس دو.